Inspectie Kinderopvang

Overzicht Publicaties

Documenten met trefwoord(en) bron worden getoond. [ opheffen ]
1-2 van 2 resultaten.

Model risicoprofiel kindercentra en model risicoprofiel gastouderopvang

Bijgevoegd zijn het model risicoprofiel kindercentra en het model risicoprofiel gastouderopvang.

Risicoprofiel ondersteunt toezicht
Doel van het model risicoprofiel is om per locatie de...

7240
Corrie Baris op 23 december 2011

Brochure toezicht en handhaving in de kinderopvang

Deze brochure informeert houders van een kindercentrum (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal over het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen en de handhaving
ervan. In...

11825
Sonja Wulms op 19 juli 2011