Inspectie Kinderopvang

Overzicht Publicaties

Documenten met trefwoord(en) toekomst worden getoond. [ opheffen ]
1-2 van 2 resultaten.

Model risicoprofiel kindercentra en model risicoprofiel gastouderopvang

Bijgevoegd zijn het model risicoprofiel kindercentra en het model risicoprofiel gastouderopvang.

Risicoprofiel ondersteunt toezicht
Doel van het model risicoprofiel is om per locatie de...

7723
Corrie Baris op 23 december 2011

Factsheet vernieuwd risicogestuurd toezicht

Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang wordt
vanaf 2012 nog meer risicogestuurd ingezet. Zo gaan
GGD’en binnen het risicogestuurd toezicht werken met
risicoprofielen. Dit leidt tot...

4063
Corrie Baris op 23 november 2011