Inspectie Kinderopvang

Overzicht Publicaties

Documenten met trefwoord(en) vernieuwing worden getoond. [ opheffen ]
1-2 van 2 resultaten.

Factsheet vernieuwd risicogestuurd toezicht

Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang wordt
vanaf 2012 nog meer risicogestuurd ingezet. Zo gaan
GGD’en binnen het risicogestuurd toezicht werken met
risicoprofielen. Dit leidt tot...

4057
Corrie Baris op 23 november 2011

Brochure toezicht en handhaving in de kinderopvang

Deze brochure informeert houders van een kindercentrum (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal over het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen en de handhaving
ervan. In...

12420
Sonja Wulms op 19 juli 2011